2015-2016 ուս. տարում Սովորողների թվաքանակը Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի

Մարզ Ուսումնական հաստատություններն ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի
Տարրական դպրոցներ (1-4-րդ դասարաններ) Միջին դպրոցներ (5-9-րդ դասարաններ) Հիմնական դպրոցներ (1-9-րդ դասարաններ) Ավագ դպրոցներ (10-12-րդ դասարաններ) Վարժարաններ (5-12-րդ դասարաններ) Միջնակարգ դպրոցներ (1-12-րդ դասարաններ) Ընդամենը
պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական ընդամենը
Երևան6341944708720926813385368171679777559221111666656117822
Արագածոտն00004340081600012199017355017355
Արարատ00006930074800024787032465032465
Արմավիր0000106540159501620209184023332940233731
Գեղարքունիք1280007821011850246019753029133029133
Լոռի000012503033060246013570029625029625
Կոտայք00001689503216034301420199346559934754
Շիրակ1500012424018193715180144893683026540530670
Սյունիք180005812012650009382016477016477
Վայոց Ձոր0000178107990129036640637306373
Տավուշ0000547311985401920935501587411915993
Ընդամենը7951944701718423872898840545527915009367913567177681364398