2013-2014 ուս. տարում Սովորողների բաշխվածությունը քաղաքային բնակավայրերում Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ կրթական աստիճանների և սովորողների սեռերի

Մարզ Կրթական աստիճաններ
1-4 դասարաններ 5-9 դասարաններ 10-12 դասարաններ Ընդամենը
տղա աղջիկ տղա աղջիկ տղա աղջիկ տղա աղջիկ ընդամենը
Երևան2491422539233882131910042105145834454372112716
Արագածոտն858720867730385451211019014011
Արարատ2125181917721716543651444041868626
Արմավիր2693251526232338104011086356596112317
Գեղարքունիք2012161420081657677925469741968893
Լոռի3894352937803633169319839367914518512
Կոտայք4265385340133564130417309582914718729
Շիրակ3746333936773344187120189294870117995
Սյունիք2188200221582050110513335451538510836
Վայոց Ձոր533481537466369366143913132752
Տավուշ1360116312031145484698304730066053
Ընդամենը485884357446026419621951321777114127107313221440