2014-2015 ուս. տարում Սովորողների բաշխվածությունը քաղաքային բնակավայրերում Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ կրթական աստիճանների և սովորողների սեռերի

Մարզ Կրթական աստիճան
1-4 դասարաններ (տարրական) 5-9 դասարաններ (միջին) 10-12 դասարաններ (ավագ) Ընդամենը
տղա աղջիկ տղա աղջիկ տղա աղջիկ տղա աղջիկ ընդամենը
Երևան25479230702450321733963399845961554787114402
Արագածոտն905735868747347421212019034023
Արարատ2181188119161724516632461342378850
Արմավիր281023992678233297810046466573512201
Գեղարքունիք2025168020391658638758470240968798
Լոռի3978355539133730158717979478908218560
Կոտայք4359398042223716114216109723930619029
Շիրակ3853334537743429168518579312863117943
Սյունիք220921082252202499412775455540910864
Վայոց Ձոր552475574464374329150012682768
Տավուշ1327123813051208430655306231016163
Ընդամենը496784446648044427651832420324116046107555223601