2013-2014 ուս. տարում Սովորողների բաշխվածությունը գյուղական բնակավայրերում Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ կրթական աստիճանների և սովորողների սեռերի

Մարզ Կրթական աստիճաններ
1-4 դասարաններ 5-9 դասարաններ 10-12 դասարաններ Ընդամենը
տղա աղջիկ տղա աղջիկ տղա աղջիկ տղա աղջիկ ընդամենը
Երևան
Արագածոտն2683214427322259183017147245611713362
Արարատ470340974791411327052973121991118323382
Արմավիր437437504545361026152693115341005321587
Գեղարքունիք40353346427335702980298911288990521193
Լոռի2205176825702175128715386062548111543
Կոտայք3076265331712546167316947920689314813
Շիրակ2467208426792282169617136842607912921
Սյունիք99889212091073809781301627465762
Վայոց Ձոր736596828692515527207918153894
Տավուշ1820173420301841124314015093497610069
Ընդամենը2709723064288282416117353180237327865248138526