2014-2015 ուս. տարում Սովորողների բաշխվածությունը գյուղական բնակավայրերում Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ կրթական աստիճանների և սովորողների սեռերի

Մարզ Կրթական աստիճան
1-4 դասարաններ (տարրական) 5-9 դասարաններ (միջին) 10-12 դասարաններ (ավագ) Ընդամենը
տղա աղջիկ տղա աղջիկ տղա աղջիկ տղա աղջիկ ընդամենը
Երևան000000000
Արագածոտն2697223828162277174616867259620113460
Արարատ469242434889418924652689120461112123167
Արմավիր43833773455436572474240411411983421245
Գեղարքունիք40503355429034402672269611012949120503
Լոռի2157179525072046125614395920528011200
Կոտայք3100267332372582152715557864681014674
Շիրակ2540211325892186162216256751592412675
Սյունիք97087411881076755724291326745587
Վայոց Ձոր712596797654515476202417263750
Տավուշ178816562015184411391255494247559697
Ընդամենը2708923316288822395116171165497214263816135958