2015-2016 ուս. տարում Երևանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ինտերնետի առկայությունը

Վարչական շրջան Ինտերնետին միացված հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ
Ընդամենը այդ թվում` պետական այդ թվում` ՀԿՑ*-ին միացված հաստատություններ
ընդամենը % ընդհանուրի նկատմամբ ընդամենը % ընդհանուրի նկատմամբ ընդամենը % ընդհանուրի նկատմամբ այդ թվում`պետական, ընդամենը % պետականի նկատմամբ % ինտերնետին միացված հաստատությունների նկատմամբ այդ թվում` պետական
Աջափնյակ24100.020100.02291.720100.091.7100.0
Ավան11100.09100.011100.09100.0100.0100.0
Արաբկիր25100.023100.02392.023100.092.0100.0
Դավիթաշեն6100.06100.06100.06100.0100.0100.0
Էրեբունի23100.023100.023100.023100.0100.0100.0
Կենտրոն53100.040100.04686.840100.086.8100.0
Մալաթիա31100.027100.02890.327100.090.3100.0
Նոր Նորք25100.021100.02392.021100.092.0100.0
Նորք-Մարաշ5100.05100.05100.05100.0100.0100.0
Նուբարաշեն3100.03100.03100.03100.0100.0100.0
Շենգավիթ32100.029100.03196.929100.096.9100.0
Քանաքեռ-Զեյթուն21100.014100.01571.414100.071.4100.0
Ընդամենը259100.0220100.023691.1220100.091.1100.0