2013-2014 ուս. տարում Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ինտերնետի առկայությունը

Մարզ Ինտերնետին միացված հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ
Ընդամենը այդ թվում` պետական այդ թվում` ՀԿՑ*-ին միացված հաստատություններ
ընդամենը % ընդհանուրի նկատմամբ ընդամենը % պետականի նկատմամբ ընդամենը % ընդհանուրի նկատմամբ այդ թվում`պետական, ընդամենը % պետականի նկատմամբ % ինտերնետին միացված հաստատությունների նկատմամբ, ընդամենը այդ թվում` պետական
Երևան252100.0216100.021685.7216100.085.7100.0
Արագածոտն121100.0121100.0121100.0121100.0100.0100.0
Արարատ112100.0112100.0112100.0112100.0100.0100.0
Արմավիր12299.212099.212198.4121100.099.2100.8
Գեղարքունիք12397.612397.6126100.0126100.0102.4102.4
Լոռի168100.0167100.016799.4167100.099.4100.0
Կոտայք10499.010399.010499.0104100.0100.0101.0
Շիրակ17198.816899.416997.7169100.098.8100.6
Սյունիք12099.212099.2121100.0121100.0100.8100.8
Վայոց Ձոր4996.14896.05098.050100.0102.0104.2
Տավուշ7997.57997.581100.081100.0102.5102.5
Ընդամենը142199.2137799.2138896.91388100.097.7100.8