2014-2015 ուս. տարում Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ինտերնետի առկայությունը

Մարզ Ինտերնետին միացված հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ
Ընդամենը այդ թվում` պետական այդ թվում` ՀԿՑ*-ին միացված հաստատություններ
ընդամենը % ընդհանուրի նկատմամբ ընդամենը % պետականի նկատմամբ ընդամենը % ընդհանուրի նկատմամբ այդ թվում`պետական, ընդամենը % պետականի նկատմամբ % ինտերնետին միացված հաստատությունների նկատմամբ, ընդամենը այդ թվում` պետական
Երևան257100.0220100.022085.6220100.085.6100.0
Արագածոտն122100.0122100.0122100.0122100.0100.0100.0
Արարատ112100.0112100.0112100.0112100.0100.0100.0
Արմավիր123100.0121100.012198.4121100.098.4100.0
Գեղարքունիք126100.0126100.0126100.0126100.0100.0100.0
Լոռի168100.0167100.016799.4167100.099.4100.0
Կոտայք10499.0104100.010499.0104100.0100.0100.0
Շիրակ17099.4167100.016797.7167100.098.2100.0
Սյունիք121100.0121100.0121100.0121100.0100.0100.0
Վայոց Ձոր50100.050100.050100.050100.0100.0100.0
Տավուշ82100.081100.08198.881100.098.8100.0
Ընդամենը143599.91391100.0139196.81391100.096.9100.0