2015-2016 ուս. տարում Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ինտերնետի առկայությունը

Մարզ Ինտերնետին միացված հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ
Ընդամենը այդ թվում` պետական այդ թվում` ՀԿՑ*-ին միացված հաստատություններ
ընդամենը % ընդհանուրի նկատմամբ ընդամենը % պետականի նկատմամբ ընդամենը % ընդհանուրի նկատմամբ այդ թվում`պետական, ընդամենը % պետականի նկատմամբ % ինտերնետին միացված հաստատությունների նկատմամբ, ընդամենը այդ թվում` պետական
Երևան259100.0220100.023691.1220100.091.1100.0
Արագածոտն122100.0122100.0122100.0122100.0100.0100.0
Արարատ112100.0112100.0112100.0112100.0100.0100.0
Արմավիր123100.0121100.012299.2121100.099.2100.0
Գեղարքունիք126100.0126100.0126100.0126100.0100.0100.0
Լոռի166100.0166100.0166100.0166100.0100.0100.0
Կոտայք10499.0104100.010499.0104100.0100.0100.0
Շիրակ17199.4167100.017098.8167100.099.4100.0
Սյունիք121100.0121100.0121100.0121100.0100.0100.0
Վայոց Ձոր50100.050100.050100.050100.0100.0100.0
Տավուշ82100.081100.08198.881100.098.8100.0
Ընդամենը143699.91390100.0141098.11390100.098.2100.0