Ինտերնետի առկայությամբ հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների քանակը 2009-2014 թվականներին

Մարզ Ինտերնետի առկայությամբ հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների քանակը 2009-2014 թվականներին
2008-2009 ուս.տարի 2009-2010 ուս.տարի 2010-2011 ուս.տարի 2011-2012 ուս.տարի 2012-2013 ուս.տարի 2013-2014 ուս.տարի
Երևան125180252251251252
Արագածոտն46517283106121
Արարատ7593106112112112
Արմավիր6076119117117122
Գեղարքունիք6773114120120123
Լոռի6790130138158168
Կոտայք618299104104104
Շիրակ8497132139163171
Սյունիք60707274101120
Վայոց Ձոր171923224749
Տավուշ344961737779
Ընդամենը6968801180123313581421