Համակարգիչների քանակը Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում 2009-2014 թվականներին

Մարզ Համակարգիչների քանակը Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում 2009-2014 թվականներին
2008-2009 ուս.տարի 2009-2010 ուս.տարի 2010-2011 ուս.տարի 2011-2012 ուս.տարի 2012-2013 ուս.տարի 2013-2014 ուս.տարի
Երևան273932753689484949845374
Արագածոտն727878911104211101088
Արարատ87310851140127113431373
Արմավիր7679961126133514501598
Գեղարքունիք91010651182135014001397
Լոռի97112411298146216101711
Կոտայք92310511101131313711424
Շիրակ127614581506169117071795
Սյունիք885972101596011021151
Վայոց Ձոր283384414434479401
Տավուշ4946226798289821294
Ընդամենը108481302714061165351753818606