Սովորողների թվաքանակը Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում 2009-2014 թվականներին

Մարզ Սովորողների թվաքանակը Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում 2009-2014 թվականներին
2008-2009 ուս.տարի 2009-2010 ուս.տարի 2010-2011 ուս.տարի 2011-2012 ուս.տարի 2012-2013 ուս.տարի 2013-2014 ուս.տարի
պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական
Երևան120192454611570449181091294316113024460510611260711069245792
Արագածոտն2042519406183591933018500017373
Արարատ3662835238332253460432852032008
Արմավիր394501403708614134969367363993333494535033531373
Գեղարքունիք359172233868317443313531417030086
Լոռի35324673382674319077733131105315411042997382
Կոտայք361672253471731433139144349301543380415233399143
Շիրակ377715613520251732774485338405133142877330457459
Սյունիք1801022717448168101773316742016598
Վայոց Ձոր803557755028708317738833687630662917
Տավուշ1767516909163471718216680016122
Ընդամենը405594584538695459923654865406380696574336089774803531006866