Սովորողների ներհոսքը (այլ մարզերից և երկրներից) 2009-2014 թվականներին

Մարզ Սովորողների ներհոսքը (այլ մարզերից և երկրներից) 2009-2014 թվականներին
2008-2009 ուս.տարի 2009-2010 ուս.տարի 2010-2011 ուս.տարի 2011-2012 ուս.տարի 2012-2013 ուս.տարի 2013-2014 ուս.տարի
այլ մարզերից այլ երկրներից այլ մարզերից այլ երկրներից այլ մարզերից այլ երկրներից այլ մարզերից այլ երկրներից այլ մարզերից այլ երկրներից այլ մարզերից այլ երկրներից
Երևան1509961115581712976941147833107710421118908
Արագածոտն662553187421913379449436
Արարատ24412426210730010227392296124279133
Արմավիր265189265134136152198130237179240214
Գեղարքունիք6470967312778100831199112589
Լոռի1711281181738811812913081109103145
Կոտայք414222350222504147386159461173324185
Շիրակ99227142228911179410416814612297
Սյունիք645894567833874698539046
Վայոց Ձոր332031162714302245185718
Տավուշ625359387644924598657451
Ընդամենը299120772625188227981520262716772759204426261922