2014-2015 ուս. տարում Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ընդհանուր քանակն ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի

Մարզ Ուսումնական հաստատություններն ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի
Տարրական դպրոցներ (1-4-րդ դասարաններ) Հիմնական դպրոցներ (1-9-րդ դասարաններ) Ավագ դպրոցներ (10-12-րդ դասարաններ) Վարժարաններ (5-12-րդ դասարաններ) Միջնակարգ դպրոցներ (1-12-րդ դասարաններ) Ընդամենը
պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական ընդամենը
Երևան00155440932222222037257
Արագածոտն0040030007901220122
Արարատ0020040008801120112
Արմավիր0023060109121212123
Գեղարքունիք2027060009101260126
Լոռի0070080208711671168
Կոտայք00320110006111041105
Շիրակ304401105010441674171
Սյունիք2039040007601210121
Վայոց Ձոր00150302030050050
Տավուշ00231402052081182
Ընդամենը7048851009152781301391461437