2014-2015 ուս. տարում Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ընդհանուր քանակն ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի և հանրակրթական հիմնական ծրագրի

Մարզ Հանրակրթական ուսումնական հաստատություններն ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի
Տարրական դպրոցներ (1-4-րդ դասարաններ) Հիմնական դպրոցներ (1-9-րդ դասարաններ) Ավագ դպրոցներ (10-12-րդ դասարաններ) Վարժարաններ (5-12-րդ դասարաններ) Միջնակարգ դպրոցներ (1-12-րդ դասարաններ) Ընդամենը
ընդհանուր մասնագիտացված հատուկ ընդհանուր մասնագիտացված հատուկ ընդհանուր մասնագիտացված հատուկ ընդհանուր մասնագիտացված հատուկ ընդհանուր մասնագիտացված հատուկ ընդհանուր մասնագիտացված հատուկ
Երևան0001521647202213536236813
Արագածոտն0003901300000790012101
Արարատ0002000400000880011200
Արմավիր0002102600010930012012
Գեղարքունիք2002601600000910012501
Լոռի0006703710110880016323
Կոտայք0003101920000611010131
Շիրակ300420210104101080016722
Սյունիք2003603400000750111704
Վայոց Ձոր000150030020030005000
Տավուշ000240040020052008200
Ընդամենը7004731191036011518004713941627