2014-2015 ուս. տարում Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների քանակն ըստ սովորողների թվաքանա

Մարզ Սովորողների թվաքանակը
մինչև 100 101-300 301-500 501-700 701-1000 1001 և ավելի Ընդամենը
պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական ընդամենը
Երևան1420551167338225121022037257
Արագածոտն6304101304010001220122
Արարատ8064028010020001120112
Արմավիր1317102715020301212123
Գեղարքունիք3704703206040001260126
Լոռի6317102307030001671168
Կոտայք22035127013050201041105
Շիրակ7226222208030001674171
Սյունիք7702201406020001210121
Վայոց Ձոր2701805000000050050
Տավուշ27137012040100081182
Ընդամենը4232552314270410124812601391461437