2014-2015 ուս. տարում Սովորողների արտահոսքը (այլ մարզեր)

Մարզ Դասարաններ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ընդամենը
ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ
Երևան44168436843498496626532461304017321133947143112673278
Արագածոտն6312512473143831048490811256211237
Արարատ16826111762392510191021101787412224108221590
Արմավիր105261437202210311218815918982351322984250115
Գեղարքունիք932512251025102612261016820714719715103222398
Լոռի10611719922111651710228125113801577317074
Կոտայք1253914321130183316361824103110126348391884330138
Շիրակ551671365183107931141027433219946
Սյունիք4123920112191582712229148115133623317980
Վայոց Ձոր4115874112138636200407161218131
Տավուշ1042611168291414521914817783841661018079
Ընդամենը1305730313428212329313626110824111422010118879126431845220585793425121066