2014-2015 ուս. տարում Սովորողների ներհոսքը (այլ մարզերից)

Մարզ Դասարաններ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ընդամենը
ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ
Երևան64241216411048105521024899499842793247199428802532151031446
Արագածոտն5192938294426483437122727829
Արարատ151131153816331835162614281217613624910563276131
Արմավիր158372422112113271619717920811117265114223108
Գեղարքունիք621661341651171041276452631010711251
Լոռի7514595135831156353003162628839
Կոտայք22124519572050183915361233172914113133177123364143
Շիրակ30117941249684416317125115211113034
Սյունիք7316611611418510593966392439511951
Վայոց Ձոր1164215320423121323221413719
Տավուշ421331472011158126156844144113111354
Ընդամենը14969319155294125294135275128239110231105189841214120556144531114425711105