2013-2014 ուս.տարում դպրոցից հեռացած (ուսումը անավարտ թողած) սովորողների թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ տարիքի և պատճառների

Տարիք Դպրոցից դուրս գալու պատճառները
սոցիալական պայմաններ ծնողները թույլ չեն տալիս անկարողություն -լսողական անկարողություն - տեսողական անկարողություն - հենաշարժողական անկարողություն - մտավոր թերզարգացում բազմահաշմանդամություն տեղափոխվել է քրեակատարողական հիմնարկ տվյալ ուսումնական տարում վերադարձածներ մահացություն Ընդամենը
ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ
6 տարեկան0000000000000000000030
7 տարեկան6100000000000000000061
8 տարեկան1120000010000000000041
9 տարեկան2010000000000000101050
10 տարեկան0000000010000000000010
11 տարեկան4021000000101000000081
12 տարեկան3110000000000000222083
13 տարեկան51200000001010001100102
14 տարեկան120430000001000000000173
15 տարեկան2931210000002010001000454
16 տարեկան3351830000100000000000528
17 տարեկան354831000000000101010477
18 տարեկան և բարձր1029400000000002400010446
Ընդամենը1431859151000305030250635025036