2013-2014 ուս.տարում դպրոցից հեռացած (ուսումը անավարտ թողած) սովորողների թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ դասարանների և ըստ պատճառների

Վարչական շրջան Դպրոցից դուրս գալու պատճառները
սոցիալական պայմաններ ծնողները թույլ չեն տալիս անկարողություն -լսողական անկարողություն - տեսողական անկարողություն - հենաշարժողական անկարողություն - մտավոր թերզարգացում բազմահաշմանդամություն տեղափոխվել է քրեակատարողական հիմնարկ տվյալ ուսումնական տարում վերադարձածներ մահացություն Ընդամենը
ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ
15010000000000000000060
24110000020100000000081
31100000000000000001011
43010000000100000100060
52010000000103000110081
66021000000000000111092
76110000000000000001071
85121000000000000110083
91801130000000000901000393
103881510000102000600000629
1134415600000000006000105510
12212931000000000401010365
Ընդամենը1431859151000305030250635025036