2013-2014 ուս.տարում դպրոցից հեռացած (ուսումը անավարտ թողած) սովորողների թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ դասարանների և ըստ պատճառների և մարզերի

Մարզ Դպրոցից դուրս գալու պատճառները
սոցիալական պայմաններ ծնողները թույլ չեն տալիս անկարողություն -լսողական անկարողություն - տեսողական անկարողություն - հենաշարժողական անկարողություն - մտավոր թերզարգացում բազմահաշմանդամություն տեղափոխվել է քրեակատարողական հիմնարկ տվյալ ուսումնական տարում վերադարձածներ մահացություն Ընդամենը
ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ
Երևան112000000102000001110163
Արագածոտն2210000000000000000032
Արարատ160500000101000000000230
Արմավիր45510500000000000020205910
Գեղարքունիք143940000100030000000277
Լոռի90930000000000001010203
Կոտայք6020000000000000000080
Շիրակ10011100000000002400000451
Սյունիք60301000000000000010110
Վայոց Ձոր4000000000000000000040
Տավուշ2069200000020001022003410
Ընդամենը1431859151000305030250635025036