Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 2013-2014 ուս. տարվա շրջանավարտներ

Մարզ 12-րդ դասարան (միջնակարգ կրթություն)
Ավարտական վկայական ստացածներ, ընդամենը այդ թվում` գերազանցության մեդալով Նախորդ ուսումնական տարիներին որևէ քննություն(ներ) չհանձնելու պատճառով ավարտական փաստաթուղթ չստացածներ Ընդունվել են ԲՈՒՀ կամ ՄՄՈՒՀ
ընդամենը աղջիկ տղա ընդամենը աղջիկ տղա ընդամենը աղջիկ տղա ընդամենը աղջիկ տղա
Երևան58532917293616610264321433423451989
Արագածոտն14207157051468594397197
Արարատ21461173973946133606860545315
Արմավիր23041208109667382910191165702463
Գեղարքունիք2525134211839764331138933586347
Լոռի2034113589911833020101025632393
Կոտայք20941144950761211956574382
Շիրակ23071186112115114121111115643472
Սյունիք11946145801064101802469333
Վայոց Ձոր5622892731174303257138119
Տավուշ1252703549362016211732466266
Ընդամենը2369112426112655143231919435591277374975276