Հայաստանի պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 2013-2014 ուս. տարվա շրջանավարտներ

Մարզ 12-րդ դասարան (միջնակարգ կրթություն)
Ավարտական վկայական ստացածներ, ընդամենը այդ թվում` գերազանցության մեդալով Նախորդ ուսումնական տարիներին որևէ քննություն(ներ) չհանձնելու պատճառով ավարտական փաստաթուղթ չստացածներ Ընդունվել են ԲՈՒՀ կամ ՄՄՈՒՀ
ընդամենը աղջիկ տղա ընդամենը աղջիկ տղա ընդամենը աղջիկ տղա ընդամենը աղջիկ տղա
Երևան5319267026491629963321391321361777
Արագածոտն14207157051468594397197
Արարատ21461173973946133606860545315
Արմավիր22991206109367382910191161701460
Գեղարքունիք2525134211839764331138933586347
Լոռի2024113089411833020101019629390
Կոտայք20901141949761211955573382
Շիրակ22601169109114104111101079628451
Սյունիք11946145801064101802469333
Վայոց Ձոր5622892731174303257138119
Տավուշ1252703549362016211732466266
Ընդամենը2309112152109395093191909335581230572685037