2014-2015 ուս. տարում Հայաստանի պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում վերապատրաստված ուսուցիչների թվաքանակն ըստ մարզերի

Մարզ Վերապատրաստված ուսուցիչներ
Վերապատրաստված ուսուցիչներ Վերջին 5 տարում վերապատ-րաստված ուսուցիչներ Նախորդ ուսումնական տարում վերապատրաստված ուսուցիչներ, ընդամենը նրանցից՝ երբևիցե չեն վերապատրաստվել նրանցից՝ ունեն ոչ ավել, քան մեկ տարվա մանկավարժական աշխատանքային ստաժ Նախատեսվում է վերապատրաստել այս ուսումնական տարում, ընդամենը նրանցից՝ երբևիցե չեն վերապատրաստվել նրանցից՝ ունեն ոչ ավել, քան մեկ տարվա մանկավարժական աշխատանքային ստաժ
ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք
Երևան664162225777545517371632390321109961172103035830010092
Արագածոտն20091605182514284203131529837283562721531171512
Արարատ25442250241721445234391421113024331256122973930
Արմավիր273623972390213256447019015839294443732081664337
Գեղարքունիք2734218825342037604499132992923634508165125117
Լոռի278224682570229359148619615037274423631931464935
Կոտայք245121832326208451844515611730234353401861444333
Շիրակ276523792465213760849114111229184693681811473628
Սյունիք18341513163313464783861199519142752191461173123
Վայոց Ձոր76760665151219314066491311135105564387
Տավուշ1596133412911092277208917099189144885987
Ընդամենը2885925145258792266065135509177513803813024882397818561461383311