2014-2015 ուս. տարում Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատությունների վերապատրաստված, ատեստավորված և տարագարգ ունեցող ուսուցիչների թվաքանակը

Մարզ Որակավորման տարակարգ ունեցող ուսուցիչների թվաքանակը՝ ըստ աստիճանների
Ատեստավորված ուսուցիչներ առաջին երկրորդ երրորդ չորրորդ Ընդամենը
ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք
Երևան4415420873651100007466
Արագածոտն332826643200000032
Արարատ17431542109000000109
Արմավիր2244202415140000001514
Գեղարքունիք164713525400000054
Լոռի2206197143420000004342
Կոտայք1651148213130000001313
Շիրակ1542134240340000004034
Սյունիք1179100650470000005047
Վայոց Ձոր679548108000000108
Տավուշ8667333300000033
Ընդամենը2150018872265241110000266242