2012-2013 ուս. տարում Սովորողների թվաքանակը Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ կրթական աստիճանների

Մարզ Սովորողների թվաքանակը ըստ կրթական աստիճանների
1-4-րդ դասարաններ (տարրական) 5-9 դասարաններ (միջին) 10-12 դասարաններ (ավագ) Ընդամենը
պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական ընդամենը
Երևան4304720684315019131991520901061126071112183
Արագածոտն66107256463418500018500
Արարատ1255612713758332852032852
Արմավիր1309517913730928120793494535035295
Գեղարքունիք1133612014806731417031417
Լոռի116814012796237152413162910431733
Կոտայք137677513269526768253380415233956
Շիրակ113462171239225476903023142877332201
Սյունիք61666636418316985016985
Վայոց Ձոր231226791885306876306906
Տավուշ61436513402416680016680
Ընդամենը138059257914314823348002125673612287480368708