2013-2014 ուս. տարում Սովորողների թվաքանակը Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ կրթական աստիճանների

Մարզ Սովորողների թվաքանակը ըստ կրթական աստիճանների
1-4 դասարան 5-9 դասարան 10-12 դասարան Ընդամենը
պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական ընդամենը
Երևան4524722064291317941876417921069245792112716
Արագածոտն6405658843801737317373
Արարատ127441239268723200832008
Արմավիր13136196130161007379773353137333904
Գեղարքունիք110071150875713008630086
Լոռի1135244121526646932299738230055
Կոտայք137846313240546375263339914333542
Շիրակ114991371183814471201783045745930916
Սյունիք6080649040281659816598
Վայոց Ձոր234625231760176629176646
Տավուշ6077621938261612216122
Ընդամենը139677264613887920987454421223531006866359966