2014-2015 ուս. տարում Սովորողների թվաքանակը Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ կրթական աստիճանների

Մարզ Հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ կրթական աստիճանների
1-4 դասարաններ (տարրական) 5-9 դասարաններ (միջին) 10-12 դասարաններ (ավագ) Ընդամենը
պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական ընդամենը
Երևան4606124884418520511772218951079686434114402
Արագածոտն6575670842001748317483
Արարատ129971271863023201732017
Արմավիր13184181130991226767933305039633446
Գեղարքունիք111101142767642930129301
Լոռի114493612196605326296986229760
Կոտայք140694313700575804303357313033703
Շիրակ117211301185012866341553020541330618
Սյունիք6161654037501645116451
Վայոց Ձոր23352489169465186518
Տավուշ5955546331413479157659515860
Ընդամենը141617293214124323996916921993520297530359559