2015-2016 ուս. տարում Սովորողների թվաքանակը Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ կրթական աստիճանների

Մարզ Սովորողների թվաքանակը ըստ կրթական աստիճանների
Տարրական դպրոցներ (1-4-րդ դասարաններ) Միջին դպրոցներ (5-9-րդ դասարաններ) Հիմնական դպրոցներ (1-9-րդ դասարաններ) Ընդամենը
պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական ընդամենը
Երևան4691627995047823941377214631111666656117822
Արագածոտն67780731903258017355017355
Արարատ1362801417004667032465032465
Արմավիր13644198144571455228593332940233731
Գեղարքունիք1123101278905113029133029133
Լոռի1158301333804704029625029625
Կոտայք14647221543750457127346559934754
Շիրակ119281511324413050931243026540530670
Սյունիք63580707403045016477016477
Վայոց Ձոր235602672013450637306373
Տավուշ618953695366273201587411915993
Ընդամենը145258322315793127855352816733567177681364398