2016-2017 ուս. տարում Սովորողների թվաքանակը Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ կրթական աստիճանների

Մարզ Դասարաններ
1-4 դասարաններ (տարրական) 5-9 դասարաններ (միջին) 10-12 դասարաններ (ավագ) Ընդամենը
պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական ընդամենը
Երևան4819529425090626661291712861120186894118912
Արագածոտն6799743228751710617106
Արարատ141311454141253279732797
Արմավիր14006224147601774740713350647233978
Գեղարքունիք114351274045182869328693
Լոռի118401329742942943129431
Կոտայք14989101571948426217349707535045
Շիրակ1220313213259674568583003025730287
Սյունիք6433720027401637316373
Վայոց Ձոր24472634123263136313
Տավուշ62935570406324821581511815933
Ընդամենը148771336315952830214875314323570527816364868