2014-2015 ուս. տարում Երևանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում սովորողների սեռատարիքային բաշխվածությունը

Տարիք Սովորողների սեռատարիքային բաշխվածությունը
Ընդամենը աղջիկ տղա
6 տարեկան1235757986559
7 տարեկան1251459986516
8 տարեկան1141554405975
9 տարեկան1166155286133
10 տարեկան1110952155894
11 տարեկան1060949485661
12 տարեկան1015648575299
13 տարեկան993646745262
14 տարեկան745335573896
15 տարեկան627530643211
16 տարեկան636732883079
17 տարեկան381220271785
18 տարեկան և բարձր738393345
Ընդամենը1144025478759615