2014-2015 ուս. տարում Երևանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում սովորողների սեռատարիքային բաշխվածությունն ըստ դասարանների

Տարիք Դասարաններ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ընդամենը
ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ
6 տարեկան122795765773211123575798
7 տարեկան54328011863566610852125145998
8 տարեկան191161932310701506675401114155440
9 տարեկան41362063230510791511219890116615528
10 տարեկան1114114690360101214723255117111095215
11 տարեկան34145146963659518441333815451106094948
12 տարեկան11046331724411890841934402133273101564857
13 տարեկան2131134431881042585794013394172924099364674
14 տարեկան41184126619955683539156926771314944074533557
15 տարեկան3263144652723010326431414318214571325462753064
16 տարեկան53621614317238149333717602722135663673288
17 տարեկան111039461262841623446183238122027
18 տարեկան և բարձր1933223116319288611350738393
Ընդամենը1284760581259960411148954401161455311109952161057149691021248421011348284241187857812965692534276911359211440254787