2011-2012 ուս. տարում Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների բաշխվածությունն ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի (տոկոսներով մարզի դպրոցների ընդհանուր քանակի նկատմամբ)

Մարզ Ուսումնական հաստատություններն ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի
Տարրական դպրոցներ (1-4-րդ դասարաններ) Հիմնական դպրոցներ (1-9-րդ դասարաններ) Ավագ դպրոցներ (10-12-րդ դասարաններ) Վարժարաններ (5-12-րդ դասարաններ) Միջնակարգ դպրոցներ (1-12-րդ դասարաններ) Ընդամենը
ընդամենը % մարզի ընդհանուրի նկատմամբ ընդամենը % մարզի ընդհանուրի նկատմամբ ընդամենը % մարզի ընդհանուրի նկատմամբ ընդամենը % մարզի ընդհանուրի նկատմամբ ընդամենը % մարզի ընդհանուրի նկատմամբ միավոր %
Երևան41.615862.04818.852.04015.7255100.0
Արագածոտն4032.532.410.87964.2123100.0
Արարատ2118.854.58676.8112100.0
Արմավիր2419.564.910.89274.8123100.0
Գեղարքունիք21.62519.775.59373.2127100.0
Լոռի7242.9137.721.28148.2168100.0
Կոտայք3230.51110.56259.0105100.0
Շիրակ42.34827.6137.552.910459.8174100.0
Սյունիք21.73831.443.300.07763.6121100.0
Վայոց Ձոր11.91528.847.723.83057.752100.0
Տավուշ2227.244.922.55365.481100.0
Ընդամենը130.949534.41188.2181.279755.31441100.0