2014-2015 ուս. տարում Հայաստանի քաղաքային և գյուղական hանրակրթական ուսումնական հաստատությունների համամասնությունն ըստ մարզերի

Մարզ Քաղաքային և գյուղական
Ընդամենը Քաղաքային Գյուղական
Երևան2572570
Արագածոտն12213109
Արարատ1122191
Արմավիր1232895
Գեղարքունիք1262799
Լոռի16865103
Կոտայք1053966
Շիրակ17158113
Սյունիք1213685
Վայոց Ձոր501040
Տավուշ821963
Ընդամենը1437573864