Սովորողների արտահոսքը (այլ մարզեր և Հայաստանից դուրս) 2011-2015 թվականներին

Մարզ Ուս.տարի
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
այլ մարզեր ՀՀ դուրս այլ մարզեր ՀՀ դուրս այլ մարզեր ՀՀ դուրս այլ մարզեր ՀՀ դուրս այլ մարզեր ՀՀ դուրս
Երևան96617759231968757174770018446732283
Արագածոտն869813013612888115188112160
Արարատ340429232446280529236523215508
Արմավիր229449260524239515228737250779
Գեղարքունիք306320299389242351217359223283
Լոռի151411179395138335168487170514
Կոտայք364402479529432557313639330577
Շիրակ17644414139912138618335199364
Սյունիք177116183112160113154120179117
Վայոց Ձոր59297846735178588181
Տավուշ143105136137124112132166180172
Ընդամենը2997457830405081269447842524547225125838