Սովորողների ներհոսքը (այլ մարզերից և երկրներից) 2011-2015 թվականներին

Մարզ Ուս.տարի
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
այլ մարզերից այլ երկրներից այլ մարզերից այլ երկրներից այլ մարզերից այլ երկրներից այլ մարզերից այլ երկրներից այլ մարզերից այլ երկրներից
Երևան1297694114783310771042111890810311029
Արագածոտն74219133794494367852
Արարատ30010227392296124279133276153
Արմավիր136152198130237179240214223294
Գեղարքունիք12778100831199112589112135
Լոռի881181291308110910314588236
Կոտայք504147386159461173324185364222
Շիրակ911179410416814612297130128
Սյունիք783387469853904611967
Վայոց Ձոր27143022451857183716
Տավուշ764492459865745111378
Ընդամենը2798152026271677275920442626192225712410