2015-2016 ուս. տարում Հայաստանի քաղաքային հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ընդհանուր քանակն ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի

Մարզ
Տարրական դպրոցներ (1-4-րդ դասարաններ) Միջին դպրոցներ (5-9-րդ դասարաններ) Հիմնական դպրոցներ (1-9-րդ դասարաններ) Ավագ դպրոցներ (10-12-րդ դասարաններ) Վարժարաններ (5-12-րդ դասարաններ) Միջնակարգ դպրոցներ (1-12-րդ դասարաններ) Ընդամենը
պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական ընդամենը
Երևան3120153436952212322039259
Արագածոտն000010030000013013
Արարատ000014030004021021
Արմավիր000019060100226228
Գեղարքունիք000016030107027027
Լոռի00003601202014064064
Կոտայք000026090103039039
Շիրակ0000320100309454458
Սյունիք0000180400014036036
Վայոց Ձոր00004030201010010
Տավուշ000011140201018119
Ընդամենը31203395939172742952846574