2016-2017 ուս. տարում Հայաստանի ոչ պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների քանակն ըստ շենքերի վիճակի և հարմարությունների (ենթակառուցվածքներ)

Մարզ Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների պայմանները
շենքի վիճակը ջրամատակարարումը կոյուղացումը գազամատակարարումը ջեռուցումը տաք ջրամատակարարումը ֆիքսված հեռախոսակապը ինտերնետային կապը Հայաստանի դպրոցների ինտերնետային ցանց
բավարար է կարիք ունի հիմնանորոգման կարիք ունի ընթացիկ նորոգման առկա է բացակայում է առկա է բացակայում է առկա է բացակայում է կենտրոնացված
Երևան34143903903813900930390390039
Արագածոտն
Արարատ
Արմավիր20020202011011202002
Գեղարքունիք
Լոռի
Կոտայք10010101010001101001
Շիրակ40040404040013314004
Սյունիք
Վայոց Ձոր
Տավուշ10010101010001101001
Ընդամենը421447047046146101136461470047