2015-2016 ուս. տարում Ուսումնական հաստատությունների շենքերի ծանրաբեռնվածությունը

Մարզ Ուսումնական հաստատությունների շենքերի ծանրաբեռնվածությունը
Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների շենքերի նախագծային հզորությունները (աշակերտական տեղերի նախատեսված քանակ) Փաստացի հաճախող աշակերտների թվաքանակը Ծանրաբեռնվածությունը (փաստացի հաճախող աշակերտների թվաքանակը 100 տեղի հաշվով, մարդ)
ընդամենը պետական ոչ պետական ընդամենը պետական ոչ պետական ընդամենը պետական ոչ պետական
Երևան1804261664611396511782211116666561178.21111.766.6
Արագածոտն3674436744017355173550173.6173.60.0
Արարատ6341363413032465324650324.7324.70.0
Արմավիր63251626516003373133329402337.3333.34.0
Գեղարքունիք6947469474029133291330291.3291.30.0
Լոռի6123761237029625296250296.3296.30.0
Կոտայք5576255562200347543465599347.5346.61.0
Շիրակ516555044512103067030265405306.7302.74.1
Սյունիք3996539965016477164770164.8164.80.0
Վայոց Ձոր1590015900063736373063.763.70.0
Տավուշ33739335791601599315874119159.9158.71.2
Ընդամենը6715666554311613536439835671776813644.03567.276.8