2015-2016 ուս. տարում Սովորողների թվաքանակը Հայաստանի քաղաքային hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի

Մարզ Ուսումնական հաստատություններն ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի
Տարրական դպրոցներ (1-4-րդ դասարաններ) Միջին դպրոցներ (5-9-րդ դասարաններ) Հիմնական դպրոցներ (1-9-րդ դասարաններ) Ավագ դպրոցներ (10-12-րդ դասարաններ) Վարժարաններ (5-12-րդ դասարաններ) Միջնակարգ դպրոցներ (1-12-րդ դասարաններ) Ընդամենը
պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական ընդամենը
Երևան6341944708720926813385368171679777559221111666656117822
Արագածոտն00003383073200000411504115
Արարատ00006390056100021910914209142
Արմավիր000010401015950162004021215840212560
Գեղարքունիք0000653007370246015740908709087
Լոռի00001135903199024603781018585018585
Կոտայք0000158040301203430737019896019896
Շիրակ0000114940171001518029743681769636818064
Սյունիք00005500012650004201010966010966
Վայոց Ձոր000016300799012902020276002760
Տավուշ0000484911985401920326062211196340
Ընդամենը634194470164549387278493684552792376166922217927545229337