2016-2017 ուս. տարում Սովորողների թվաքանակը Հայաստանի քաղաքային hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի

Մարզ Ուսումնական հաստատություններն ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի
պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական ընդամենը
Երևան868114658913234112423240909928822153741120186894118912
Արագածոտն351360141144114
Արարատ809370450292999299
Արմավիր1060613691594721213447212606
Գեղարքունիք5803821244690709070
Լոռի12659269226227171833018330
Կոտայք1651927877652007120071
Շիրակ120171880164221372571767625717933
Սյունիք1015573189734731104411044
Վայոց Ձոր171668811619827182718
Տավուշ499111873819735262781186396
Ընդամենը9691146501706224592660024032859282081161032227527741230493