2015-2016 ուս. տարում Հատուկ հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ուղղվածությունը

Մարզ Հատուկ հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ուղղվածությունը
խոսքի խանգարում (խոսքի ծանր խանգարումներ, հնչյունա-հնչութային և խոսքի ընդհանուր թերզարգացում) ունեցող երեխաների լսողության խանգարում (չլսող խուլ, թույլ լսող և լսողության կորուստ) ունեցող երեխաների տեսողության խանգարում (կույր, թույլ տեսնող, ուշ կուրացած, շլություն) ունեցող երեխաների մտավոր հետամնացություն ունեցող երեխաների հենաշարժողական համակարգի խախտումներ ունեցող երեխաների հոգեբանական զարգացման խնդիրներ (ուսումնական ունակությունների զարգացման յուրահատուկ խանգարումներ) ունեցող երեխաների հակասոցիալական վարք դրսևորած երեխաների հատուկ դաստիարակչական այլ Ընդամենը
ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ
Երևան1083113450410153607214762700007424001409499
Արագածոտն000000461500000000004615
Արարատ00000000000000000000
Արմավիր00000019968000000000019968
Գեղարքունիք000000381400000000003814
Լոռի00000016472000000000016472
Կոտայք000000441300000000004413
Շիրակ00000012246000000000012246
Սյունիք11655005926215000000000019686
Վայոց Ձոր00000000000000000000
Տավուշ00000000000000000000
Ընդամենը22486134504691791241447762700007424002218813