2015-2016 ուս. տարում Աշակերտների թվաքանակը Հայաստանի քաղաքային բնակավայրերի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ կրթական աստիճանների

Մարզ Աշակերտների թվաքանակը ըստ կրթական աստիճանների
1-4 դասարաններ (տարրական) 5-9 դասարաններ (միջին) 10-12 դասարաններ (ավագ) Ընդամենը
պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական ընդամենը
Երևան4691627995047823941377214631111666656117822
Արագածոտն17460175906100411504115
Արարատ42500409807940914209142
Արմավիր524419854821451432591215840212560
Գեղարքունիք381504224010480908709087
Լոռի75450843002610018585018585
Կոտայք87440897502177019896019896
Շիրակ712415180741302498871769636818064
Սյունիք44750467501816010966010966
Վայոց Ձոր10550113705680276002760
Տավուշ260253278966830062211196340
Ընդամենը93516320110012127352815516092217927545229337