2015-2016 ուս. տարում Աղջիկների թվաքանակը Հայաստանի քաղաքային բնակավայրերի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ կրթական աստիճանների

Մարզ Աղջիկների թվաքանակը hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ կրթական աստիճանների
1-4 դասարաններ (տարրական) 5-9 դասարաններ (միջին) 10-12 դասարաններ (ավագ) Ընդամենը
պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական ընդամենը
Երևան222581260241231007686471453245298156226
Արագածոտն822086403380202402024
Արարատ19730199004440440704407
Արմավիր2385982555737082856481995847
Գեղարքունիք17670189805600422504225
Լոռի355404101014280908309083
Կոտայք419204292012580974209742
Շիրակ32725239045412834984591558614
Սյունիք214002224010160538005380
Վայոց Ձոր490055102560129701297
Տավուշ12403213293649403063683131
Ընդամենը440931442478311170146497911065733403109976