2016-2017 ուս. տարում Աղջիկների թվաքանակը Հայաստանի քաղաքային բնակավայրերի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ կրթական աստիճանների

Մարզ Դասարաններ
1-4 դասարաններ (տարրական) 5-9 դասարաններ (միջին) 10-12 դասարաններ (ավագ) Ընդամենը
պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական ընդամենը
Երևան229081337242031174657061053681312156802
Արագածոտն78582331619241924
Արարատ2012208638044784478
Արմավիր23811132600876714056522405892
Գեղարքունիք1715193350341514151
Լոռի36174047132589898989
Կոտայք42494406116898239823
Շիրակ33134838912011803383841018485
Սյունիք2144229694453845384
Վայոց Ձոր52054222512871287
Տավուշ1228281377354743079633142
Ընդամենը448721526482041316137566831068323525110357