Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների միջնակարգ կրթությամբ 2011-2012 ուս. տարվա շրջանավարտներ

Մարզ 12-րդ դասարան (միջնակարգ կրթություն)
Ավարտական վկայական ստացածներ (ընդամենը) Ավարտական վկայական ստացածներ (գերազանց առաջադիմությամբ) Նախորդ ուստարիներին ամբողջ ուսումնական ծրագիրը յուրացրածներ Տվյալ ուստարվա ուսումնական ծրագիրը յուրացրած, բայց ավարտական փաստաթուղթ չստացածներ Ուսումը կիսատ թողած և դպրոցից հեռացածներ Դպրոցից հեռացված
ընդամենը աղջիկ տղա ընդամենը աղջիկ տղա ընդամենը աղջիկ տղա ընդամենը աղջիկ տղա ընդամենը աղջիկ տղա ընդամենը աղջիկ տղա
Երևան100295187484274393599755177479830102014410101
Արագածոտն185796988830121818579698882010105230
Արարատ320616631543113575632061663154358273122139303
Արմավիր3340176415762411251163340176415764519261266202
Գեղարքունիք335017741576137633501774157624519770624
Լոռի3119168814311015744311216841428391227161060
Կոտայք26981504119412058622698150411945721361697211
Շիրակ330817501558954330817501558152132310131055
Սյունիք152079672461322915207967244314040
Վայոց Ձոր862441421211388624414211103210
Տավուշ16579067512922716579067515053120
Ընդամենը349461844216504812427385348851842816457298110188125646124816