2015-2016 ուս. տարում 2015-2016 ուս.տարում Ուսուցիչների թվաքանակը Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում

Մարզ Ուսուցիչների թվաքանակը
Պետական Ոչ պետական Ընդամենը
ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք
Երևան9009815013151099103249249
Արագածոտն283622070028362207
Արարատ315727410031572741
Արմավիր35263027664735923074
Գեղարքունիք348027610034802761
Լոռի351830030035183003
Կոտայք30572643141330712656
Շիրակ34342968907335243041
Սյունիք222518270022251827
Վայոց Ձոր95874900958749
Տավուշ19741635312220051657
Ընդամենը3717431711151612543869032965