2015-2016 ուս. տարում Ուսուցիչների թվաքանակը Հայաստանի քաղաքային բնակավայրերի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի

Մարզ Ուսումնական հաստատություններն ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի
Տարրական դպրոցներ (1-4-րդ դասարաններ) Միջին դպրոցներ (5-9-րդ դասարաններ) Հիմնական դպրոցներ (1-9-րդ դասարաններ) Ավագ դպրոցներ (10-12-րդ դասարաններ) Վարժարաններ (5-12-րդ դասարաններ) Միջնակարգ դպրոցներ (1-12-րդ դասարաններ) Ընդամենը
պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական ընդամենը
Երևան681591062778014971381932888310549009131510324
Արագածոտն00003450118000004630463
Արարատ000046908300016707190719
Արմավիր0000845021501800661078661144
Գեղարքունիք00006090104040020409570957
Լոռի00001051032504903570178201782
Կոտայք0000103203280300830147301473
Շիրակ0000960022101240284681589681657
Սյունիք00005280122004200107001070
Վայոց Ձոր0000141010002902002900290
Տավուշ000039031109031024055431585
Ընդամենը6815910126471113222138514282442118818984148020464