2016-2017 ուս. տարում Ուսուցիչների թվաքանակը Հայաստանի քաղաքային բնակավայրերի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի

Մարզ Ուսումնական հաստատություններն ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի
Տարրական դպրոցներ (1-4-րդ դասարաններ) Միջին դպրոցներ (5-9-րդ դասարաններ) Հիմնական դպրոցներ (1-9-րդ դասարաններ) Ավագ դպրոցներ (10-12-րդ դասարաններ) Վարժարաններ (5-12-րդ դասարաններ) Միջնակարգ դպրոցներ (1-12-րդ դասարաններ) Ընդամենը
պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական ընդամենը
Երևան8724100630810314381101022138688508903130010203
Արագածոտն343110453453
Արարատ57511031716716
Արմավիր85220318681073681141
Գեղարքունիք548140273961961
Լոռի11082914725617021702
Կոտայք10513317814601460
Շիրակ974251145199521569521621
Սյունիք43451161317972972
Վայոց Ձոր146902625287287
Տավուշ40632102342456632598
Ընդամենը130241000127621353227110372213207197018662145220114