2015-2016 ուս. տարում 2014-2015 ուս.տարում դպրոցից հեռացած (ուսումը անավարտ թողած) սովորողների թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ դասարանների և ըստ պատճառների

Մարզ Դպրոցից դուրս գալու պատճառները
սոցիալ տնտեսական վատ պայմաններ ծնողները թույլ չեն տալիս անկարողություն -լսողական անկարողություն - տեսողական անկարողություն - հենաշարժողական անկարողություն - մտավոր թերզարգացում Բազմահաշմանդամություն Տեղափոխվել է քրեակատարողական հիմնարկ Մահացություն Ընդամենը
ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ
Երևան423200000021000011106
Արագածոտն43100000001000000063
Արարատ53000000000000000053
Արմավիր32222000000000000074
Գեղարքունիք310010200011000032104
Լոռի933000000000000000123
Կոտայք11832000000000000101510
Շիրակ732000000010000000103
Սյունիք1945100000000000010255
Վայոց Ձոր3911255000000000000106516
Տավուշ4613226000000000050007319
Ընդամենը41142116000000000010106430